www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงภู ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) รอบ 2

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ...
อ่านเพิ่มเติม

เลื่อนการมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโควตา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เรื่อง เลื่อนการมอบตัว ลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

รับมอบกระเช้าอวยพร จากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมหวัง ชุนห ...
อ่านเพิ่มเติม

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี มอบเงินสนุบสนุนให้ แผนกช่างยนต์

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี มอบเงินสนุบสนุนให้ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวนเงิ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Loading...


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE