www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

พิธีปิดโครงการ กิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันอาทิตย์​ที่ 20 กันยายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ กิจกรรมค่ายเ ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 กันายายน 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธีเปิดโครงการศูน ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Fix it center ศูนย์​ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ Fix it center ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการกิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม กา ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะดำเนินงานเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม 83 ปี วิษณุจันท์ เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE