www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์ ...
อ่านเพิ่มเติม

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน

รายชื่อวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษา

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. บริษัท เจมส์ไอแมค จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ส่งออกและขายปลีก ...
อ่านเพิ่มเติม

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหก ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม