www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารืองานในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันก ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสา​ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี​

วันอาทิตย์​ที่ 17 ตุลาคม​ 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และส ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE