www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าบรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าบรรษา ประจำปี 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันท ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รอ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม