www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานเเละการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมเพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินงานเเละการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกล

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกล สำหรับผู้ป่ว ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม​เตรียมเพื่อเตรียม​ความพร้อม​ เรื่องการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ

วันพุธที่​ 2 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมาย​ให้​ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE