www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพ ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

โหลด “ใบสำคัญรับเงิน” คลิกลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1FsrZePT6OsbX7bd1gv2YiaFa4hdouFgM/view?fbclid=IwAR31GCa1 ...
อ่านเพิ่มเติม

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นรา ...
อ่านเพิ่มเติม

การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ

วัน​จันทร์​ที่ 19 กรกฎาคม​ 2564 การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ เพื่อการจัดการศึกษา​ด้านอาชีวศึกษา​ ระหว่าง​ วิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5-10 พฤษภาคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE