www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ บำเพ ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 รุ่นนักเรียนชาย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายมณีสาร นนทะวงษา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฎิบัติงานการรายงานผลการปฎิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฎิบัติงานการรายงานผลการปฎิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่ “มีความซื่อสัตย์สุจริต”

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 07.50 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Loading...


ข่าวแจ้งนักศึกษา

แจ้ง นร-นศ ที่ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 23-27 พย.63 รับเงินคืนค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

แจ้ง นร-นศที่ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 23-27 พย.63รับเงินคืนค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศในวันที่ 8 ธันวาคม ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE