www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน และนั ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ บำเพ ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 1 รุ่นนักเรียนชาย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายมณีสาร นนทะวงษา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE