www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการศูนย์ฝึกแ ...
อ่านเพิ่มเติม

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งครูพิเศษแผนกสามัญสัมพันธ์ หมวดคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รอง ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารเพื่อใช้แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารราบที่ 2ฯ พัน.ร.2 กรม ร.1 พล.นย. ครบรอบ 65 ปี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE