ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
CHANTHABURI   TECHNICAL  COLLEGE

สถานศึกษาของรัฐ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 0-3931-1198 , 0-3932-1878 โทรสาร 0-3931-1699 


ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด