อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเสียงทั่วไป

ขอขอบคุณ ครูพัชมน สงเคราะห์ ครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเสียงทั่วไป เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด