www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ร่วมประชุมคณะดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน PjBL

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แ ...
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ต่อยอดคุณธรรมอัตลักษณ์ สถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี”

วันพฤสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์จากหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วม English Camp 2020 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา 08 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ชมรมแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Loading...


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE