ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนรับสมัคร มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อรอบโควตา

แผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษาดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควตา-ระดับ-ปวช.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ประกาศโควตา-ระดับ-ปวส.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตา)

https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init <<<<< กดที่ลิงค์เพื่อสมัคร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

Loading...


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม