www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประชุมงานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “ปลุกพลัง สร้างโอกกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลาน ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาที่ “มีความซื่อสัตย์สุจริต”

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 07.50 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (CO-Payment)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE