www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับครูผู้สอน ครูนิเทศสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับครูผู้สอน ครูนิเทศสถานประกอบการ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ย ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนในระบบ

รบกวนครูที่ปรึกษาส่ง Link ระบบสารสนเทศสำหรับยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ช่วงฤดูร้อน โดยยื่นคำร้องไ ...
อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปกคำนำสารบัญ65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่1ปี65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่2-ปี65ดาวน์โหลด โครงการรวมปี2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำล ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์>>ลิงก์<< ...
อ่านเพิ่มเติม

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน

รายชื่อวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม