www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายชูช ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมการใช้งานแอพลิเคชั่น Technicchan Library และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดอบรมการใช้งานแอ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุนทร เรืองวั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยเ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรั ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียน-นักศึกษา มารับเงินคืน

แจ้งนักเรียน-นักศึกษามารับเงินคืน โดยให้พกบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ -ระดับชั้นปวช.1 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE