www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน เนื่องในโอกาส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายอัครนันท์ ...
อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมย้อนรอยของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE