www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 / 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ สถานศึกษาขนาดใหญ่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE