www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพ การแต่งเล็บ เพ้นท์เล็บ งานสักกึ่งถาว

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อปรึกษาหาหรือข้อราชการต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วิทยาลัยเทคนิคจันทุบรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE