ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญ นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2567

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศดาวน์โหลด แผนกโลจิสติกส์ดาวน์โหลด แผนกเลขนุการดาวน์โหลด แผนกบัญชีดาวน์โหลด แผน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม