www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และทีมบริหา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปี ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่

วันศุก​ร์ที่​ 15 มกราคม​ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ เรื่องการมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมออนไลน์คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมออนไลน์คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมค ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

แจ้ง นร-นศ ที่ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 23-27 พย.63 รับเงินคืนค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563

แจ้ง นร-นศที่ลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 23-27 พย.63รับเงินคืนค่าจ้างครูภาษาต่างประเทศในวันที่ 8 ธันวาคม ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE