www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่า ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบแบบสำรวจสภ ...
อ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE