สถานที่ตั้ง

44/3 ถ.จันทคามวิถี ต.ตลาด
อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000


ติดต่อเรา

โทรศัพทฺ์ : 039-311198, 039-321878
โทรสาร : 039-311699


เกี่ยวกับ


© 2017 . All Rights Reserved วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี.
Powered by www.technicchan.ac.th.Design by Puck Duck (Atleast I tried)