www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นักศึกษาทีมชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ป้าแกลบ OTOP

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำโดย นายณรงค์ สุขเ ...
อ่านเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ประกอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วันอาทิตย์​ที่ 12 กันยายน​ 2564 นายณรงค์​ สุขเจริญ​ ผู้​อำนวยการวิ​ทยาลัยเทคน​ิคจันทบุรี​ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดอบรมหลักสู ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาช ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE