www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการจิตอาสา​ช่วยบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดจันทบุรี​

วันอาทิตย์​ที่ 17 ตุลาคม​ 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทย ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช 2 ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และส ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการ Fix it Center วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 โครงการ Fix it Center วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัย ...
อ่านเพิ่มเติม

รายการคนจันท์ทันข่าว ของ​สถานีโทรทัศน์ CTV จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 16 ตุลาคม ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE