www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าบรรษา ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าบรรษา ประจำปี 2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยแสง UV ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนในระบบ

รบกวนครูที่ปรึกษาส่ง Link ระบบสารสนเทศสำหรับยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ช่วงฤดูร้อน โดยยื่นคำร้องไ ...
อ่านเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปกคำนำสารบัญ65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่1ปี65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่2-ปี65ดาวน์โหลด โครงการรวมปี2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำล ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์>>ลิงก์<< ...
อ่านเพิ่มเติม

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน

รายชื่อวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม