ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมจำลองสถานการณ์และเครื่องมีอวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด