แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญ นักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด