www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีต้อนรับคณะกรรมการการดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 / 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 / 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 / 2564 โดยนายณรงค์ ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับรายงานตัวนักเรียนเเละนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประมวลภาพการดำเนินงาน การรับรายงานตัวนักเรียนเเละนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ระดับ ปวช ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช. โดยจัด ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าเยี่ยมคณะดำเนินงานวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าเยี่ย ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE