www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการ “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.45 น. นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติ​ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร​ทางการ​ศึกษา​

วัน​ศุกร์​ที่ 6 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมกลั่นกรองคุณสมบัติ​ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเเต่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมงานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ 16

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมงานสดุดีวีรกรรม “วันสม ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็น​เจ้าภาพ​งานบำเพ็ญ​กุศล​ศพของ นายกาหลง ภูมิสวัสดิ์

วันพฤหัส​บดีที่ 5 พฤศจิกายน​ 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็น​เจ้าภาพ​งานบำเพ็ญ​กุศล​ศพของ นายกาหลง ภูมิสวัสดิ์​ บิดาของ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

วันพฤหัส​บดีที่ 5 พฤศจิกายน​ 2563 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดย ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยไม่มีกำหนด ที่มา ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 039-311198 ต่อ 119 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ที่มา : ประชาสัมพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE