www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ต้อนรับคณะทำงานจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันศุก​ร์ที่​ 18 มิถุนายน​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนครู ร ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการใช้พื้นที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเขต 2 ณ กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดจันทบุรี

นศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนางสาวพินสิริ ...
อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร เข้าให้กำลังใจบุคลากรทางการเเพทย์ เเละร่วมให้กำลังใจบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าให้กำลังใจบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

รายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษา

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาโดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาล ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และคณะทำงาน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE