www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

งดฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ของดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ...
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร จำนวน​ 4 ตัว ให้กับโรงพยาบาล​พระ​ปกเกล้า​จันทบุรี​

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และศาลหลักเมืองจันทบุรี ได้ส่งมอ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE