www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนในระบบ

รบกวนครูที่ปรึกษาส่ง Link ระบบสารสนเทศสำหรับยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ช่วงฤดูร้อน โดยยื่นคำร้องได้เฉพาะนักเรียน ปวช.3 ...
อ่านเพิ่มเติม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระราชประวัติ พ่อขุนรามคำแหง >>คลิก<< ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน รุ่นที่ 1 แ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมมอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายวีระชัย สมบัติกำไร

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุนทร เร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม