www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปร ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา งาน Internatonal Chanthaburi gems and jewelry festival 2020

วันเสาร์​ที่ 19 ธันวาคม​ 2563 แผนกเครื่องประดับ​อัญมณี​ วิทยาลัยเทคนิค​จันทบุรี​ ร่วมแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา งาน In ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชี ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE