www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

รายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษา

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาโดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาล ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และคณะทำงาน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบั ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น พิธีส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ว ...
อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE