ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี (Thai Nation Flag Day) ครบรอบ 106 ปี ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจัดในรูปแบบพิธีการลงนา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม