ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวั ...
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระ ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Good Practice)

แผนกอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Goo ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวเดือนมกรา ...
อ่านเพิ่มเติม