www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมหารื้อแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้​เเละถ่ายทอดเทคโนโลยี​ยานยนต์​ Automotive knowledge &​ Technology Transfer center

วัน​อังคาร​ที่ 2 มีนาคม​ 2564 เวลา 10.30 น. การประชุมหารื้อแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้​เเละถ่ายทอดเทคโ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานและตัวแทนแผนก

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะทำงานและตัวแทนแผนก เรื่องแนวทางการดำเนินงานนโยบายห้องเรียนอาชีพ,การ ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานซ่อมเครื่องมืออุปกร ...
อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBEER ONE I DOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564

นายธนะภัชร ศรีทองคำ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยไม่มีกำหนด ที่มา ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 039-311198 ต่อ 119 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ที่มา : ประชาสัมพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE