www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางทิพย์สุคนธ์ คลัง ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบและเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกและ กทม.

แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่1ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่2ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่3ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่า ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบแบบสำรวจสภ ...
อ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม