ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม