www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่

วันศุก​ร์ที่​ 15 มกราคม​ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ เรื่องการมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมออนไลน์คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมออนไลน์คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ตรวจเยี่ยมค ...
อ่านเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจุน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาการแทนผู้บังคับการ

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี จรัล จิตเจือจ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE