ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล มอบทุน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA COURSE OUTLINE FOR TECHNIC CHANTHABURI

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CCNA COURSE OUTLINE FOR TECHNIC CHANTHABURI แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ของชมรมพุทธศาสตร์สากล

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชโลทร กิจกาญจน์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรอง ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมตัดผมชาย เพื่อสนองพระราชดำริ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมตัดผมชาย เพื่อสนองพระราชดำริ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แ ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “กิจกรรม ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรั ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียน-นักศึกษา มารับเงินคืน

แจ้งนักเรียน-นักศึกษามารับเงินคืน โดยให้พกบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ -ระดับชั้นปวช.1 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม