www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2 ปี

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศุกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะดำเนินงานการปรับปฎิทินวิชาการของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 การประชุมคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง โดยนายณรงค ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

การสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 – 2564

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา การสัมมนาโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 – 2564 (ส่วนที่ 2) ภายใต้การดำเนินง ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE