การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
เรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น
รายละเอียดคลิกลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1NgLvHf7v5o3p29LHedwkoduWI5JyPlAa/view
ประกาศการคืนค่า-บกศ