การรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

โหลด “ใบสำคัญรับเงิน” คลิกลิงก์ 👉 https://drive.google.com/file/d/1FsrZePT6OsbX7bd1gv2YiaFa4hdouFgM/view?fbclid=IwAR31GCa14u-rtLzI0vPgis0MojYBayIlBMSJLmuHkwtnIwrJoObol1xKpwI