ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

แบบและเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกและ กทม.

แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่1ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่2ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่3ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายใน – ภายนอก อาคารเรียน ห้องพักครู ตามแผนกวิชา และอาคารสำนักงาน

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่า ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบแบบสำรวจสภ ...
อ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม