www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

งดฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ของดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ...
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร จำนวน​ 4 ตัว ให้กับโรงพยาบาล​พระ​ปกเกล้า​จันทบุรี​

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และศาลหลักเมืองจันทบุรี ได้ส่งมอ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยไม่มีกำหนด ที่มา ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 039-311198 ต่อ 119 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ที่มา : ประชาสัมพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม