ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร ...
อ่านเพิ่มเติม

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครอง

วันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานการประช ...
อ่านเพิ่มเติม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินกิจกรรมมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด To Be Day โครงการรณรงค์ป้องกัน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม