www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ แผนกวิชาเครื่องประดับและอัญมณี “ร้าน MAT CHAN”

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE