www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ว ...
อ่านเพิ่มเติม

จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ดำเนินงานทำความสะอาดบริเวณ​ศูนย์​การเรียนรู้​เพื่อบริการชุมชน​ (โดม)​

วันอาทิตย์​ที่​ 13 มิถุนายน​ 2564 วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก​ ดำเนินงานทำความสะอาดบริเว ...
อ่านเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นางจารุวรรณ ลาภมูล หัวหน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE