www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

งดฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ของดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางเข้าด้านหน้าศูนย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2

ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน (Pfizer) นักเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ...
อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบหุ่นยนต์ส่งอาหาร จำนวน​ 4 ตัว ให้กับโรงพยาบาล​พระ​ปกเกล้า​จันทบุรี​

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และศาลหลักเมืองจันทบุรี ได้ส่งมอ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม