www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามประธานอาชีวศึกษาจั ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตร ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE