www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ระด ...
อ่านเพิ่มเติม

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 งานรัฐพิธี ”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”โดยนาย ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ในบริบทของอาชีวศึกษาจังหวัด

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้แล ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE