www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทาง ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยม และติดตามผลการเรียนของนักเรียน ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน เข้าเยี่ยม และติ ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีต้อนรับคณะกรรมการการดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 / 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึก ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE