www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาทวิภาคี, นักศึกทุน

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม