www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประชุมนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา16.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประชุมนิเทศติดตามการฝึกประสบ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Model)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าปรึกษาและชี้แจงแผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เข้าปรึกษาและชี้แจงแผนการร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ไม่พบเรื่อง


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE