แจ้งนักเรียน-นักศึกษา มารับเงินคืน

แจ้งนักเรียน-นักศึกษา
มารับเงินคืน โดยให้พกบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ

-ระดับชั้นปวช.1 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. -ระดับชั้นปวช.2 ในวันอังคารที่ 10 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น. -ระดับชั้นปวช.3 ในวันอังคารที่ 11 ก.พ. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.