รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

******ลิงค์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์****** คลิก http://203.151.93.149/chan/index.php/login

******คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์****** คลิก https://www.technicchan.ac.th/?p=7923&preview=true

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน****

รายชื่อนร-นศ-เข้าศึกษาต่อปวช.และปวส.-สำรอง