ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไปเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลาตามตารางที่กำหนด
* หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์*
โปรดติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
ขอบคุณค่ะ