www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ดำเนินงานทำความสะอาด เตรียมความพร้อมสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินงานทำความสะอาด เตรียม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการปรับบทบาทภารกิจการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการเดียวกัน

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมการปรับบทบาทภารกิจการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตบริการ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และทีมบริหา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปี ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การเลื่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 039-311198 ต่อ 119 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ที่มา : ประชาสัมพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE