www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปกคำนำสารบัญ65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่1ปี65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่2-ปี65ดาวน์โหลด โครงการรวมปี2565ดาวน์โหลด สรุปรายชื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม

การเตรียมความพร้อมและให้กำลังใจ ครูที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีมแมทจันท์ (Mat Chan)

วันเสาร์​ที่ 18 ธันวาคม​ 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 การประชุมเตรียมการดำเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อว ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม