www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับสถานประกอบการในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับ ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเ ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

วัน​ศุกร์​ที่ 7 มกราคม​ 2565 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาล ...
อ่านเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยินดีต้อนรับ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม