ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการอบรมแกนนำสมาชิกแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 โครงการอบรมแกนนำสมาชิกแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนายวีระชัย สม ...
อ่านเพิ่มเติม

นักเรียน นักศึกษา ทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริต

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวย ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ประกอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาวูซู-ประเภทตุ้ยเลี่ยนประกอบอาวุธ

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชลดา แสงสุด ปวช.2/2 สาขาการบัญชี ที่ได้ร ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน

ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน สถานศึกษาที่นัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ศูนย์อัญมณี วันที่ 13 ตุลาคม 2564ให้เลื่อนไ ...
อ่านเพิ่มเติม

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวเดือนมกรา ...
อ่านเพิ่มเติม