www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ

วัน​จันทร์​ที่ 19 กรกฎาคม​ 2564 การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ เพื่อการจัดการศึกษา​ด้านอาชีวศึกษา​ ระหว่าง​ วิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาทวิภาคี, นักศึกทุน

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างเชื่อม ณ แผนกวิชาช่างเชื่อม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE