วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฟังเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ในโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี