www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทัก ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามประธานอาชีวศึกษาจั ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 พิธีเปิดกิจกรรมอาชีวอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตร ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม​คณะกรรมการ​คัดเลือกบุคคล​ผู้สมควร​ได้รับ​รางวัล​ “ครู​ดีศรีจันทบูร” ประจำปี 2563

วันอังคาร​ที่ 22 ธันวาคม​ 2563 เวลา 08.15 น. การประชุม​คณะกรรมการ​คัดเลือกบุคคล​ผู้สมควร​ได้รับ​รางวัล​ "ครู​ดีศรีจันทบู ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE