www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประชุมคณะดำเนินงานระบบกำกับติดตามนักเรียนนักศึกษา โดยผ่านระบบสื่อสารออนไลน์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญาเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

วันอาทิตย์​ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45 น. นายณรงค์ สุข​เจริญ ​ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สุข ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. นายณรงค์ สุข​เจริญ ​ผู้อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาแต่ละหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา16.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประชุมนิเทศติดตามการฝึกประสบ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำร ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ให้นักเรียน สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าสารจากครูที่รึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ปวช.1 รอบโควตาให้นักเรียนนักศึกษาสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์ได้รับทุน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE