www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 14.30 น. การประชุมสามัญประจำปี 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การพ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร และครูที่ปรึกษาธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิ ...
อ่านเพิ่มเติม

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหาแอป TechnicChaninfo ใ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะดำเนินงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะดำเนินงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โ ...
อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม​ 2564 การนิเทศตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตามโครงการกรอบการหนุนเสริม สนับสนุน วิชาการ ติดตามและประเมินผลการ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE