www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ มหาว ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกอบพิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ผู้อำนวยการวิทยา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (วาระพิเศษ) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ L ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอ​แสดงความยินดี

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก​ขอ​แสดงความยินดีกับ เยาวชนคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายศิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอ​แสดงความยินดีกับ เยาวชนคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก​ขอ​แสดงความยินดีกับ เยาวชนคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายศิ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5-10 พฤษภาคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม