ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ยกระดับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวยกา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำเอกสารรับการประเมินองค์การมาตรฐา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสัมมนาวิชาการ The World Young Scientist Summit (WYSS) 2023

ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายธนเสฎฐ์ ภารดีรุจิรา ร ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมรณรงค์ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย Safe Road Save Lives” ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิค ...
อ่านเพิ่มเติม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนว ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนรับสมัคร มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อรอบโควตา

แผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษาดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควตา-ระดับ-ปวช.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ประกาศโควตา-ระดับ-ปวส.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตา)

https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init <<<<< กดที่ลิงค์เพื่อสมัคร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด