www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พีเค ดีดีดี จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยินดีต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พ ...
อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ IFTE (Innovation For Educa ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อหารือ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคน ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนักศึกษา

ปวช.1-1ดาวน์โหลด ปวช.2-1ดาวน์โหลด ปวช.3-1ดาวน์โหลด ปวส.1-1ดาวน์โหลด ปวส.2-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE