ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้โควตาศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปีการศึกษา 2567

ปวช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้โควตา-ปวช-2567

ปวส

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้โควตา-ปวส-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด