www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3 / 2564

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะดำเนินงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเตรียมความพร้อมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะดำเนินงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเตรียมความพร้อมกา ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งตารางการติว V-net ระดับปวช. ประจำปี2563

ตารางการติว V-net ระดับปวช. ประจำปี2563 วันศุกร์ 26 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ****ลงทะเบียนติวเวลา 8.15 น.**** ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนรรฆพล คิดสำราญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (MEP) ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาสนุกเกอร์

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายอนรรฆพล คิดสำราญ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 ส ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2 ปี

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศุกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะดำเนินงานการปรับปฎิทินวิชาการของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 การประชุมคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่อง โดยนายณรงค ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Loading...


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE