www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

นิเทศ​ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร“งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ”

วันพฤหัสบ​ดีที่​ 12 สิงหาคม​ 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นิเทศ​ตรวจ​เยี่ยม​โครงการ​ฝึกอบรมว ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์

วันพุธที่​ 11 สิงหาคม​ 2564 เวลา14.00น การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์ ตามนโยบายการขั ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร

วันพุธที่​ 11 สิงหาคม​ 2564 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรณะ หลักสูตร “งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ” บูรณาการ​การจัดอบร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี เพื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 การประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านระบบห ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE