www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช”

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นางทิพย์สุคนธ์ คล ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563  แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้จัด “โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเบื้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมให้การต้อนรับ วิทยากรจาก บริษัท จันทบุรี ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้นายไพฑูรย์ สุข ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE