ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระ ...
อ่านเพิ่มเติม

รางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Good Practice)

แผนกอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค การคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาที่มีวิธีปฎิบัติที่ดี (Goo ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ในการเข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ (สอจ)

ใบสมัครพนักงานราชการทั่วไปดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล มอบทุน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์

ยื่นขอเปิดรายวิชาช่วงซัมเมอร์>>ลิงก์<< ...
อ่านเพิ่มเติม

รายวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อน

รายชื่อวิชาเปิดสอนภาคฤดูร้อนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวเดือนมกรา ...
อ่านเพิ่มเติม