www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 การตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ธุรกิจ Mat Chan และเทคน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กล ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พีเค ดีดีดี จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยินดีต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พ ...
อ่านเพิ่มเติม

การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ IFTE (Innovation For Educa ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

สมัครเรียน คลิก https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register&fbclid=IwAR3O028flBDo ...
อ่านเพิ่มเติม

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรั ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียน-นักศึกษา มารับเงินคืน

แจ้งนักเรียน-นักศึกษามารับเงินคืน โดยให้พกบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ -ระดับชั้นปวช.1 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE