ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนว ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พิธีปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิช ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรร ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียน ปีการศึกษา 1/2566

ตารางเรียนเด็ก-ชชดาวน์โหลด ตารางเรียนเด็ก-ชกดาวน์โหลด ตารางเรียนเด็ก-ชฟดาวน์โหลด ตารางเรียนเด็ก-ชยด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศคัดเลือก การรับ นร./นศ. รอบปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศคัดเลือกนักเรียน ปวช.66ดาวน์โหลด ประกาศคัดเลือกนักศึกษา ปวส.66ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวเดือนมกรา ...
อ่านเพิ่มเติม