การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565 โดยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯ โดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ระบบไฟ ระบบเสียงและความสะอาด สำหรับการดำเนินงานจัดงานฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี