พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เครือข่ายสถานศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตพัฒนานักศึกษาครู ของสถานศึกษาร่วมเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวิจัย โดยเป็นการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด