www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 การประชุมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เรื่องการขั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประเมินการทำงาน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ให้ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอขอบคุณเทศบาลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564ในรู ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE