www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ในบริบทของอาชีวศึกษาจังหวัด

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 15 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้แล ...
อ่านเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ทักษะงานยานยนต์ดีเซล

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายวชิรวิทย์ โภชาดม นั ...
อ่านเพิ่มเติม

แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน และนั ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้ควบคุมการแข่ง ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่น ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรั ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งนักเรียน-นักศึกษา มารับเงินคืน

แจ้งนักเรียน-นักศึกษามารับเงินคืน โดยให้พกบัตรประชาชนมาด้วยค่ะ -ระดับชั้นปวช.1 ในวันอังคารที่ 9 ก.พ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE