www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

เข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รอ ...
อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนในระบบ

รบกวนครูที่ปรึกษาส่ง Link ระบบสารสนเทศสำหรับยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ช่วงฤดูร้อน โดยยื่นคำร้องไ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม