www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

เข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมกองทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ...
อ่านเพิ่มเติม

เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสร้างบ้านรวมน้ำใจ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นายวิเชียร เดชะ ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเ ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีปิดโครงการ กิจกรรมค่ายเพื่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาภาษาอังกฤษ (English Camp)

วันอาทิตย์​ที่ 20 กันยายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีปิดโครงการ กิจกรรมค่ายเ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE