www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเตรียมคว ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าเยี่ยมการดำ ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอชื่นชม “คนดีศรีอาชีวะ”

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอชื่นชม "คนดีศรีอาชีวะ" นางสาวเนตรนภา บัติวิเศษ นางสาวสาวิกา ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่นสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูและบุคลากรดี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาครุ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. การประชุมคณะทำงานกองลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบั ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE