www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถา ...
อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะผู้บริหารและคณะดำเนินงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เรื่องการเตรียมความพร้อมก ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม

คู่มือลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

****รหัสสำหรับเข้าระบบลงทะเบียนให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน**** ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5-10 พฤษภาคม 256 ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE