ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางว ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลผู้บริหารและครูดีศรีอาชีวศึกษา

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครู ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปกคำนำสารบัญ65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่1ปี65ดาวน์โหลด เนื้อหาส่วนที่2-ปี65ดาวน์โหลด โครงการรวมปี2565 ...
อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึก ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมเตรียมการจัดงาน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำล ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน

ใบสมัครใช้ทุกประเภททักษะดาวน์โหลด เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564

เกณฑ์การ แข่งขันทักษะ ประจำปีการศึกษา 2564 >>คลิก<< ใบสมัครประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพ ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ขั้นตอนรับสมัคร มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อรอบโควตา

แผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษารอบโควตา ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษา

ตัวอย่างการเขียนหนังสือสัญญาการเป็นนักเรียน นักศึกษาดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส.รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควตา-ระดับ-ปวช.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ประกาศโควตา-ระดับ-ปวส.-ปีการศึกษา-๒๕๖๖ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

การสมัครเข้าศึกษาต่อ (โควตา)

https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init <<<<< กดที่ลิงค์เพื่อสมัคร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนธันวาคม

รวมเพลทข่าวเดือนธันว ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤศจิกายน

รวมเพลทข่างเดือนพฤศจ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนตุลาคม

รวมเพลทข่าวเดือนตุลา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกันยายน

รวมเพลทข่าวเดือนกันย ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนสิงหาคม

รวมเพลทข่าวเดือนสิงห ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกรกฎาคม

รวมเพลทข่าวเดือนกรกฎ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมิถุนายน

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนพฤษภาคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนเมษายน

รวมเพลทข่าวเดือนเมษา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวเดือนกุมภ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม