www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง”

วันพฤหัส​บดีที่ 26 พฤศจิกายน​ 2563 โครงการนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง" ภายใต้การดำเน ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุม​ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ในสังกัด​อาชีวศึกษา​ภาค ภาคตะวันออก​และกรุงเทพมหานคร

วัน​จันทร์​ที่ 23 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 09.00 น. การประชุม​ผู้บริหาร​สถานศึกษา​ในสังกัด​อาชีวศึกษา​ภาค ภาคตะวันออก​และกรุ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2563 เพื่อปรึกษาหารือและกำหนด ...
อ่านเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ วิทยาลัยการอาชีพนครนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณา​อนุมัติ​ผลการเรียน​ผ่านระบบ ศ.ธ. 02 ออนไลน์

วัน​จันทร์​ที่ 16 พฤศจิกายน​ 2563 เวลา 09.00 น. การประชุมพิจารณา​อนุมัติ​ผลการเรียน​ผ่านระบบ ศ.ธ. 02 ออนไลน์​ ประจำภาคเร ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE