www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ร่วมดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว ...
อ่านเพิ่มเติม

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะว ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียนนักศึก ...
อ่านเพิ่มเติม

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1,2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1,2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันท ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระสามรูปทุกวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 7.45 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรม “จันท์ใจบุญ” โดยมี คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE