www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นรา ...
อ่านเพิ่มเติม

การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ

วัน​จันทร์​ที่ 19 กรกฎาคม​ 2564 การลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​ เพื่อการจัดการศึกษา​ด้านอาชีวศึกษา​ ระหว่าง​ วิทยาลั ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 เวลา 13.30 น นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลา ...
อ่านเพิ่มเติม

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาทวิภาคี, นักศึกทุน

วันพุธที่ 14 กรกรฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำน ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Rtraining)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี แสดงความยินดีกับ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

Application ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักเรียนนักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

สามารถโหลดใน Play Store (เฉพาะ andriod เท่านั้นนะคะ) สามารถสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทันที หรือค้นหา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564ในรู ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปวช.และ ปวส.ประจำปีการศึกษา2564 (สำรอง) คลิก…..

รายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ ดังกล่าวลงทะเบียนออนไลน์โดยชำระเงินผ่านธนาคารออมสินท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE