ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ดิจิตอลออสซิลโลสโคป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)