ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจแบบประมาลผลรวม (TOTAL STATION ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)