www.technicchan.ac.th

ต้อนรับนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และคณะทำงาน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 คณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับนายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และคณะทำงาน ในโอกาสเยี่ยมคณะทำงานของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 และร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและโรงเรียนในสังกัดฯ โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ร่วมให้กับต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2