กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ในการเซ็นสัญญาระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุน ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี