รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. โดยจัด Social Distancing อย่างเข้มงวดตามมาตรการ 3ต. 2ค. 1ป. ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และมาตรการของจังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี