ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีร่วมแสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.45 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ รองผู้อำนวยการเทคนิคบ้านค่าย ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม โดยมีนายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม