ทุนการศึกษาจากมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ก็ได้รับโอกาสดีๆ ในการเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา