โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ยกระดับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะทำงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมดำเนินโครงการ เสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษายุคใหม่ยกระดับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี