การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำเอกสารรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค เข้าส่งให้คณะกรรมการพิจารณา ในรอบที่ 1 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง โดยมี ท่านผู้อำนวยการพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง ให้การต้อนรับ และดูแล อย่างอบอุ่น