พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวอรวรรณ คำมาก ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด