พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี