โครงการอบรมแกนนำสมาชิกแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 โครงการอบรมแกนนำสมาชิกแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี