กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 “กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง” โดยมี พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี