โครงการฝึกอบรมตัดผมชาย เพื่อสนองพระราชดำริ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 โครงการฝึกอบรมตัดผมชาย เพื่อสนองพระราชดำริ กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบศูนย์ถาวร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และรักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน และผู้เข้าร่วมอบรมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี