ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี 2566 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี