โครงการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินโครงการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี