โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ดำเนินกิจกรรมมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด To Be Day โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน (โดม) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี