www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะกรรมการ ประเมินครูพิเศษสอน ประจำปี 2563

วัน​ศุกร์​ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ประเมินครูพิเศษสอน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี