โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะผู้เข้าอบรม เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี