โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับครูผู้สอน ครูนิเทศสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 โครงการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพครู และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับครูผู้สอน ครูนิเทศสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายวรวุฒิ ดำขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัย (ชำนาญการพิเศษ) สำนักอำนวยการ และนายสันติ พยัคฆ์ขาม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมอบรบฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และเข้าร่วมดำเนินงานโครงการฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี