วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.กมล เรียงไธสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายชูชาติ รูปงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนนนักเรียนนักศึก และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ โถงแสงจันทร์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี